AVE NATURA ® | Spoznajte našu filozofiu

Naša filozofia

Vďaka chápaniu potrieb biologickej dostupnosti a obozretnej formulácii prírodných ingrediencií vytvárame produkty, ktoré odzrkadľujú novodobý prístup k nášmu zdraviu. Inovatívne zloženie spĺňa najvyššiu úroveň štandardov v oblasti farmakológie, estetickej medicíny a dermatológie. Celostným vedeckým prístupom analyzujeme mechanizmy, ktoré regulujú vstrebávanie nutrientov a oxidačné procesy spojené so starnutím nášho tela. Ako súčasná kozmetická spoločnosť pôsobíme v niekoľkých profesionálnych disciplínach a kombinujeme poznatky modernej alchýmie pre dosiahnutie maximálnej pôsobnosti našich výrobkov. 

Technologický progres

Video demonštruje pôsobenie technológie AVE ACTIVE® pri bežnej extrakcii bylinného čaju. Množstvu získaných látok zodpovedá intenzita farby daného roztoku.

Zistiť viac

Biologická dostupnosť

+

Potreba väčšej biologickej dostupnosti je relevantnou problematikou najmä v oblasti liečiv a výživových doplnkov. A keďže zdravie a krása spolu bezprostredne súvisia, daná téma sa výrazne dotýka aj našej oblasti pôsobenia. Tento pojem označuje konkrétne množstvo nutrientov, ktoré je náš organizmus schopný z podanej látky spracovať a následne zužitkovať. Nutnou podmienkou ich využitia je účasť emulgačnej látky, ktorej úlohou je dané nutrienty obalovať.

Zabudované procesy v našom tele takéto fungovanie automaticky zabezpečujú. Avšak vo výsledku je tento mechanizmus pre organizmus časovo náročný a častokrát nedokáže zabezpečiť využitie všetkých účinných látok, ktoré sa v nutrientoch nachádzajú. Práve preto sme vyvinuli metódu, ktorá tento proces aktivuje a efektívne podporí. Formulu, ktorá tvorí jedinečnú synergiu medzi kozmetikou a biochemickými reakciami v našom vnútornom ekosystéme.

Revolučná technológia

+

Výsledkom našich vedomostí a rokmi podloženého výskumu je prevratná technológia s patentovaným označením AVE ACTIVE®. Jej hlavnou podstatou je emulgačný roztok bipolárneho charakteru, ktorý dokáže spájať a podnecovať vzájomné reakcie častíc bez ohľadu na hodnotu ich náboja. Práve tento aspekt významne ovplyvňuje povahu našich produktov a prináša nevšedné možnosti ich využitia.

Pomocou tejto metódy dokážeme z rastlinných zložiek získať až o 300% viac účinných látok ako pri bežných, doteraz známych postupoch. Tento netradičný proces navyše prebieha pri izbovej teplote, čím sa zachovávajú zdraviu prospešné látky v pôvodnej forme.

Ich účinné vstrebávanie a premena je opodstatnená veľkosťou častíc daného roztoku s rozmerom len niekoľkých angstremov (1 Å = 0,1 nanometra). Tie dokážu pohltiť akékoľvek aktívne látky a zabezpečiť ich efektívny prestup cez bunkovú membránu pre zaistenie maximálneho úžitku.

Originalita

+

Naše zdravie predstavuje mimoriadne zložitý biologický mechanizmus, ktorý zahŕňa množstvo navzájom súvisiacich javov. Pretože ani optimálne zdravie pokožky nie je možné dosiahnuť len prostredníctvom vonkajšej starostlivosti. Celkový progres si vyžaduje adekvátny súlad a pomer externých a interných súčiniteľov. Práve na základe tohto uvedomenia prinášame na trh dostupné a komplexné riešenie, ktoré efektívne kombinuje najvyspelejšiu povrchovú starostlivosť a vhodne zostavené výživové doplnky.

Naša ideológia sa súčasne zakladá na úcte voči prírode a životnému prostrediu. Využívame len tie najčistejšie a najkvalitnejšie prírodné ingrediencie spolu s aktívnymi zložkami, ktoré sú podložené vedeckým výskumom a klinickými štúdiami. Súčasťou našej stratégie je maximálna snaha o opätovné využitie odpadu, pričom na výrobu našich produktov používame výhradne bezodpadové technológie. AVE NATURA sa tak zaradila medzi najlepších slovenských výrobcov kozmetiky s neustále narastajúcim záujmom aj v zahraničí.

Nakupovať